NH 70 - Społeczność, tradycja i historia

Kolejna współpraca z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta - tym razem historyczny fotoreportaż w formie albumu lokalnych tradycji. Projekt "NH 70 - Społeczeność, tradycja i historia", organizowany przez OKK-NH został dofinansowany w ramach programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski.

Celem projektu jest wydanie albumu o nowohuckich dzielnicach, w którym ukażą się opowieści mieszkańców różnych osiedli oraz zdjęcia wykonane specjalnie na tę okazję przez nowohuckich fotografów. Zadanie to łączy się w szczególny sposób z realizowanym przez nasz Ośrodek w roku poprzednim projektem „O Nowej to Hucie piosenka… - 70 lat sztuki i historii”, który został wpisany w obchody 70 – lecia Nowej Huty. To właśnie wtedy zetknęliśmy się z niesamowitymi historiami ilustrującymi tożsamość poszczególnych osiedli i ożywiającymi magię podkrakowskich wsi, które zdecydowanie wymagają utrwalenia na pamiątkę okrągłych urodzin naszej dzielnicy.

Partnerami w realizacji zadania są instytucje pozarządowe - poza naszą Fundacją, także Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Fundacja Grupa MIGAWKI. Ta ostatnia, działająca na rzecz propagowania kultury Głuchych, będzie odpowiedzialna za przystosowanie projektu do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Dlatego nasz album pojawi się również w sieci w formie opowieści tłumaczonych na Polski Język Migowy, jak również - w celu udostępnienia efektów projektu osobom słabowidzącym i niewidomym – w formie plików audio

i audiodeskrypcji zdjęć.

Pierwsza faza projektu obejmować będzie prowadzone on-line warsztaty i konsultacje mające na celu dokładne historyczne, etnologiczne

i fabularne opracowanie opowieści oraz utworzenie bazy zdjęć Nowej Huty, które staną się ilustracjami dla opisanych historii. Konsultacje te rozpoczną się już 15 czerwca i potrwają do końca lipca 2020. Zajęcia związane z opowieściami prowadzone będą przez Natalię Zgadzaj (koordynatorkę ubiegłorocznego projektu „O Nowej to Hucie piosenka…”) i polegać będą na pracy z mieszkańcami, którzy w ubiegłym roku brali udział w warsztatach w 13 klubach Ośrodka oraz osobami, które zgłoszą się do nas z ciekawymi nowohuckimi opowieściami w tym roku. Warsztaty fotograficzne polegające na zgłaszaniu zdjęć, z których utworzymy nowohucką galerię, a następnie wybierzemy ilustracje do albumu oraz prace, które znajdą się na wystawie wieńczącej projekt, poprowadzi z kolei Marcin Koleśnik – artysta malarz i fotografik wywodzący się również z Nowej Huty. Dla chętnych udzieli on również wskazówek dotyczących fotografowania oraz podzieli się opiniami na temat nadesłanych zdjęć z ich autorami.

Jesienią ukaże się album, którego współautorami staną się właśnie nowohucianie. Zostanie on bezpłatnie rozdany na trzech spotkaniach autorskich, które odbędą się w listopadzie w klubach Ośrodka, z których pierwsze zostanie wzbogacone wernisażem wystawy wybranych zdjęć Nowej Huty. Bezpłatne egzemplarze albumu trafią również do krakowskich bibliotek.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w projekcie – naszą ideą jest WSPÓLNE z mieszkańcami wypracowanie tego niezwykłego wydawnictwa!

Wszelkie informacje na temat sposobu konsultacji on – line oraz kolejnych działań ukażą się już wkrótce. Niecierpliwych zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Weroniką Śliwiak mailowo: weronika.sliwiak-motak@krakownh.pl oraz telefonicznie: 609338944.

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Regulamin
PJ_RGB.jpg
biały kwadrat.jpg
okknh.png
stow.png
Logo_H.png
migawki-logo_transparent.png

Rozpoczynamy prace nad albumem

historii i tradycji Nowej Huty.

 

Do współpracy zapraszamy wszystkich nowohucian uzbrojonych w aparaty fotograficzne i historie z Nową Hutą w tle.